FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

ZUZANA BEZÁKOVÁ

ZUZANA BEZÁKOVÁ
Psychosomatický terapeut
  • Špecializácia pomoc ľuďom v hraničných krízových situáciách,
  • Vzdelanie, kurz Certifikát Manipulácie s novorodencom a malým dieťaťom, Certifikát rodičovských zručností, Kurzy laktačného poradenstva, Certifikát terénnej sociálnej práce
  • Skúsenosti Za obdobie 10-tich rokov pôsobila ako profesionálny rodič a vychovala 21 detí a počas tohto obdobia vychovala 4 deti z detského domova a 2 svoje deti.
  • O mne Mgr. Zuzana Bezáková sa venuje pomoci ľuďom v hraničných krízových situáciách už od roku 1993. Má za sebou nespočetne veľa skúseností s riešením partnerských a manželských kríz a zvyčajne s tým súvisiacich výchovných a rodičovských problémov. Pomáha ľuďom nájsť samých seba a pomáha im pochopiť, čo všetko môže brániť na ceste k spokojnosti a radosti v partnerskom vzťahu, v rodičovstve, v práci a celkovo v živote. Mgr. Zuzana Bezáková nielenže oplýva veľkou mierou empatie, ale dokáže nestranne a objektívne dopomôcť k riešeniu problémov a vzniknutých situácií. Vďaka jej psychickej odolnosti, zrelosti, láskavosti a ľudskému prístupu si dokáže nájsť cestu ku každému klientovi individuálne. Okrem komplexnej osobnostnej výbavy disponuje aj množstvom profesionálnych kompetencií. Je vyštudovaný sociálny pedagóg a sociálny pracovník a spolu s právom vyštudovala aj Filmovú a televíznu fakultu v odbore marketing a management. Má na svojom odbornom konte veľký počet odborných certifikátov a kurzov, ktoré sú zamerané na deti, výchovu a partnerské vzťahy. Mgr. Zuzana Bezáková je tiež lektorom PRIDE- program zameraný na prípravu na náhradné rodičovstvo a tiež ďalšie sprevádzanie dieťaťa a jeho rodiny (náhradnej i biologickej) v záujme naplnenia jeho potrieb. Aktívne sa podieľa a organizuje konferencie zamerané na rodinu, rozvoj detí a výchovu, publikuje články a v neposlednom rade pripravuje zriadenie Centra riešenia rodinných konfliktov.
  • Záujmy Práca s ľuďmi a zmysel pre rodinu je pre Zuzku životným poslaním.

Komentáre