FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

VIKTÓRIA MACURÁKOVÁ

VIKTÓRIA MACURÁKOVÁ
Recepcia
  • Špecializácia Administratívna asistentka
  • Vzdelanie, kurz VUT v Brne, Fakulta chemická, odbor: Chemie pro medicínske aplikace
  • Skúsenosti
  • O mne Už od útleho detstva bola Viktória vedená k aktívnemu pohybu. Roky sa venovala tancovaniu v tanečnej skupine, ktoré jej prinieslo mnoho ocenení a spoznala rôzne európske kultúry. Na strednej škole sa venovala volejbalu, no láska k chémii bola silnejšia. Popri štúdiu na vysokej škole brigádovala v rôznych odvetviach, ktoré jej poskytli väčší rozhľad a zistila, že aj keď je občas práca s ľuďmi náročná, baví ju to. Viktória je súčasťou recepcie FYZIO KLINIK a rada vám pomôže pri plánovaní vašich rehabilitácií ušitých na mieru každému jedincovi.
  • Záujmy Hudba, tanec, volejbal, cestovanie, varenie, pečenie

Komentáre