FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava
ONDREJ KUBO
Junior FYZIO Team, Terapeut Spinálneho centra
  • Špecializácia spinálny terapeut, bežecký tréner
  • Vzdelanie, kurz Fakulta telesnej výchovy a športu UK – odbor trénerstvo a učiteľstvo
  • Skúsenosti 5 rokov - tréningy pre bežecké a hokejové kluby
  • O mne Ondrej od detstva hrával ľadový hokej a k akémukoľvek športu mal veľmi blízko. Na vysokej škole naplno prepadol náročnému triatlonu. Tomuto náročnému vytrvalostnému športu, ktorý pozostáva z troch disciplín – z plávania, cyklistiky a behu bez zastavenia, sa doteraz venuje profesionálne. Jeho domovským klubom je 3NT Triathlon Team Bratislava. Vybojoval si množstvo ocenení, je Majster sveta 2017, 2018 The Championship majster, niekoľkonásobný Majster Slovenska, 2x vice-majster Slovenska, a mnoho ďalších. Vďaka prísnej disciplíne a tvrdej fyzickej ako aj psychickej príprave Ondrej vie, aká dôležitá je aj športová výživa, regenerácia a všetky ostatné veci, ktoré patria k výkonu. Nakoľko kvôli veľkým tréningovým objemom sa mu taktiež nevyhýbajú zranenia, začal sa venovať kompenzáciám zaťaženia. Chce sa ďalej čo najviac vzdelávať v prevencii porúch pohybového systému človeka. Klientom v Spinálnom centre pomáha v liečbe smerujúcej k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Snaží sa klientov naučiť, že dôsledným cvičením a jeho neodkladaním na neskôr, vieme aj napriek počiatočnému diskomfortu predísť bolesti a väčším či menším úrazom.
  • Záujmy triatlon, filmy, jedlo

Komentáre