FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

MUDr. Michal Krajčovič

MUDr. Michal Krajčovič
Neurochirurg
  • Špecializácia Špecializačná príprava v odbore neurochirurgia v trvaní 6 rokov
  • Vzdelanie, kurz Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, početné kurzy, kongresy a stáže v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Holandsku a Českej republike
  • Skúsenosti 6 ročná prax na klinických pracoviskách v odbore neurochirurgia (v minulosti Kramáre, aktuálne Univerzitná Nemocnica sv. Michala v Bratislave)
  • O mne Michal ukončil lekársku fakultu UK v Bratislave v roku 2014. V tom istom roku nastúpil na Neurochirurgickú kliniku na Kramároch, kde sa venoval kompletnému spektru neurochirurgických zákrokov (degeneratívne vertebrogénne ochorenia, nádorové ochorenia mozgu a miechy, chronická bolesť, neurotraumatológia). Od roku 2018 pôsobí v Univerzitnej nemocnici sv. Michala na Neurochirurgickej klinike, kde pokračuje v profesnom raste so zameraním najmä na ochorenia chrbtice. V rámci špecializačnej prípravy absolvoval množstvo domácich i zahraničných stáží, kde mal možnosť nadobudnúť cenné skúsenosti zo svetovo významných pracovísk, ktoré aplikuje vo svojej dennej praxi.
  • Záujmy

Komentáre