FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

MUDr. Juraj Tóth

MUDr. Juraj Tóth
Neurológ
  • Špecializácia Neurológ
  • Vzdelanie, kurz Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Všeobecné lekárstvo
  • Skúsenosti 18 rokov praxe
  • O mne MUDr. Juraj Tóth vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v roku 2002 s hodnotením cum laude. Od roku 2002 sa venuje neurológii, do roku 2013 na Neurologickej klinike FN Trnava, od roku 2013 výlučne vo forme ambulantnej praxe. Atestáciu v odbore neurológia získal v roku 2008. Počas praxe sa venoval liečbe vertebrogénnych ochorení, cievných ochorení mozgu, intenzívnej starostlivosti v neurológii, sclerosis multiplex, epilepsii, Parkinsonovej chorobe. Zúčatnil sa taktiež klinického skúmania nových liečív na cievne ochorenia mozgu, Parkinsonovu chorobu a sclerosis multiplex. Od roku 2008 do roku 2013 pracoval v Centre pre liečbu sclerosis multiplex vo FN Trnava, pravidelne sa zúčastňoval kongresov ECTRIMS resp. Joint ECTRIMS a ACTRIMS (Európske a Americké sympózium na liečbu a diagnostiku sclerosis multiplex) v Lyone (FR) a v Goteborgu (SW). Zúčastnil sa na kurze Summer school of stroke v Mannheime – Heidelbergu (D)) venovaný diagnostike a liečbe cievnych ochorení mozgu. V roku 2006 absolvoval mesačnú stáž v Centre pro léčbu epilepsie vo FN Motol v Prahe (CZ) pod vedením prof. Petra Marusiča. V roku 2009 absolvoval týždňový európsky workshop Migrating course on epilepsy v Prahe. Je pravidelným účastníkom európskych a svetových kongresov a workshopov v New Yorku (USA), Kyote (JP), Dubaji (SAE), Viedni(AT) atď. Venuje sa EEG a EMG vyšetreniam, podáva obstreky a mezoterapiu na chrbticu kolagénovými prípravkami, biodermálne nite na chrbticu, tenisový a golfový lakeť, karpálny syndróm atď. V súčasnosti sú náplňou jeho ambulantnej praxe prevažne vertebrogénne ochorenia, ktoré sa snažíme riešiť komplexne v spolupráci s fyzioterapeutmi, radiodiagnostikmi, pričom sa snažíme využívať a zapojiť do diagnostiky a liečby poznatky z oblasti manuálnej medicíny a chiropraxie.
  • Záujmy

Komentáre