FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava
Juraj Klein
Senior FYZIO Team
  • Špecializácia diagnostika, komplexná liečba pohybového aparátu, manuálna terapia, kinezioterapia
  • Vzdelanie, kurz Ackermann Basic- Structural osteopathy and Soft Chiropractic / Univerzita Karlova v Prahe v odbore fyzioterapia. Bránica a jej vplyv na pohybový a viscerálny systém, Kinesiotaping, Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciálni diagnostika a návrh terapie, Suchá ihla, Terapie ramenního kloubu
  • Skúsenosti práca v súkromnom športovom rehabilitačnom zariadení v Prahe a v Bratislave
  • O mne Juraj sa od detstva venoval športu, a to konkrétne cyklistike, v ktorej je niekoľkonásobný Majster Slovenska, pričom jazdil aj európske a svetové súťaže. Ľudské telo ho začalo fascinovať počas štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave, kde študoval odbor Trénerstvo – cyklistika. Tam Juraj zistil, že by ho bavilo venovať sa problémom pohybového aparátu a ich liečbe, a tak sa dostal k fyzioterapii. Úspešne absolvoval magisterské štúdium na Karlovej Univerzite v Prahe. Na tomto odbore ho baví diagnostika porúch pohybového aparátu, interdisciplinárnosť a prepojenie fyzioterapie s ostatnými odbormi medicíny a športového výkonu.
  • Záujmy bicykel, fitness

Komentáre