FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

DOMINIK MENĎAN

DOMINIK MENĎAN
TOP FYZIO Team
  • Špecializácia manuálna terapia, diagnostika, chiropraxia, viscerálna manipulácia
  • Vzdelanie, kurz Ackermann Basic- Structural osteopathy and Soft Chiropractic / DNS sport / Visceral manipulation / Fascial Distortion Model / Kraniosakrálna terapia / Mulligan Concept,
  • Skúsenosti 6 rokov praxe vo fyzioterapii / 4 roky praxe ako prezentátor
  • O mne Fyzioterapeut, chiropraktik, viscerálny a kraniosakrálny osteopat pôsobí aj ako hlavný konzultant celému tímu. Dominik sa prvýkrát dostal do kontaktu s fyzioterapiou pri vlastnej rekonvalescencii zranenia ramenného kĺbu. Fungovanie muskuloskleletárneho systému a terapeutické postupy ho zaujali natoľko, že sa začal venovať fyzioterapii profesionálne. Bola to možnosť, ako ostať pri športe, hoci z trochu iného uhla a zároveň pomáhať ľuďom, ktorí majú problém s pohybovým aparátom. Úspešne absolvoval magisterské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, v odbore Fyzioterapia. Po niekoľkoročnej praxi v obore sa zaujíma najmä o terapiu vertebronénnych ochorení a ergonómiu práce, ktorú považuje za nemenej dôležitú časť fyzioterapie ako je samotná diagnostika, či práca s klientom počas terapií. Vzdelanie je spôsobom ako neustále rásť a nikdy nestagnovať a preto navštevuje rôzne kurzy doma aj v zahraničí zamerané predovšetkým na holistickú prácu s ľudským telom s využitím najmä manuálnych techník. Vo FYZIO KLINIK pracuje ako jeden z hlavných terapeutov, ktorý vykonávajú vyšetrenia celého pohybového systému a v rámci projektu FYZIO&Work robí Dominik prednášky o zdravom sedení a ergonómií práce.
  • Záujmy ľudské telo, hokej, motocykel, hudba, literatúra

Komentáre