FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Barbora Grancová

Barbora Grancová
Senior FYZIO Team
  • Špecializácia Spiraldynamik koncept, komplexná liečba pohybového aparátu
  • Vzdelanie, kurz Lekárska fakulta v Bratislave / Slovenská zdravotnícka univerzita v odbore fyzioterapia / Spiraldynamik koncept - Diplom level Intermediate med. / Neuromobilizačná terapia / Neuromuskuloskeletálny koncept diagnostiky a terapie a iné.
  • Skúsenosti 9 rokov praxe
  • O mne Mgr. Barbora Grancová je kvalifikovaná fyzioterapeutka zameraná na Spiraldynamik koncept, v ktorom dosiahla level Intermediate med. Pracuje s týmto konceptom od roku 2012 a zamilovala sa doňho, pretože koncept vychádza z vedomej práce s telom a zo základných archaických pohybov, ako je napríklad chôdza a beh. Od malička sa venovala rôznym druhom športu ako karate (4 roky), basketbal na profesionálnej úrovni (8 rokov), latino tanec rekreačne, beh a iné. Absolvovala aj niekoľko kurzov so zameraním na športovcov. Rada precvičovala aj skupinové cvičenia ako Zdravý chrbát, Funkčný tréning, Auquaerobic. Počas materskej dovolenky ju začala fascinovať aj práca s deťmi, čo je ďalšia jej vízia do budúcna.
  • Záujmy Zaujíma sa o psychosomatiku, vedomú sexualitu ženy, prácu s vnútornou energiou. Absolvovala aj kurz Terapie duše.

Komentáre