FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava
Alex Vavrušek
Masér
  • Špecializácia Masér, budúci fyzioterapeut
  • Vzdelanie, kurz Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
  • Skúsenosti 3 roky praxe
  • O mne Alex je momentálne študentom fyzioterapie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. K štúdiu fyzioterapie ho priviedol hokej. Ten hrával na profesionálnej úrovni 15 rokov, kde dosiahol aj veľa úspechov. Fyzioterapia ho fascinovala natoľko, že sa rozhodol prehlbovať svoje vedomosti popri štúdiu aj na stáži u nás. Medzi Alexove prednosti patria manuálne techniky, ktoré z neho robia skvelého maséra.
  • Záujmy šport, fyzioterapia, zdokonaľovanie sa, hudba

Komentáre