FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii - Fyzioterapia počas tehotenstva

Fyzioterapia počas tehotenstva

 • eliminovanie tehotenských bolestí

  • v oblasti panvového kruhu (gridle pelvic pain)

  • oblasť SI kĺbov, chrbtice a pohybového aparátu (pokles nožnej klenby, obmedzenie kĺbnej pohyblivosti,...)

  • tvrdnutie bruška

 • nácvik dýchania, dýchanie do panvy, kontaktné dýchanie

 • manuálna terapia, mobilizácia mäkkých častí, automobilizácie

 • polohovanie a hľadanie úľavových polôh

 • relaxačné cvičenia

 • cvičenia na fitlopte

 • starostlivosť o diastázu

 • edukácia používania Aniball

 • odľahčenie tehotenského bruška pomocou ,,šatkovania“

 • palpačné vyšetrenie od 36 tt. gravidity

 • príprava ženy na pôrod – nácvik masáže hrádze, edukácia partnera

 • materská anorexia
   

Niektoré štúdie potvrdzujú, že je možné trénovať brušnú stenu v tehotenstve, nie je ale známe, či majú pozitívny vplyv na liečbu diastázy. Nie sú prospektívne štúdie ktoré by sa venovali prevencii diastázy. (Sperstad, 2016).

Comments