FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii - Diagnostika

 

Pokiaľ žena pociťuje akúkoľvek odchýlku od jej normálnej štruktúry v oblasti panvového dna (napr. spozoruje pokles svalov panvového dna, zmeny na jazve, zmeny napätia svalov...), funkcie alebo subjektívneho vnímania svojho panvového dna (viď nižšie), je to dôvodom k tomu, aby navštívila podľa navnímaného typu problému gynekológa, urogynekológa, urológa, erudovaného fyzioterapeuta.

Častými symptómami dôvodu návštevy odborníka sú:

 • bolesť – menštruačná, pri pohlavnom styku, popôrodné bolesti, bolesť panvového kruhu (často v tehotenstve),...

 • močová inkontinencia – urgentná, stresová, neurogénna, zmiešaná – prejavy podľa typu inkontinencie – urgencia – časté močenie, noktúria – nočné močenie

 • sexuálna dysfunkcia – anorgazmia, znížená citlivosť až necitlivosť pri pohlavnom styku

 • prolapsy panvových orgánov

 • mikčné a postmikčné symptómy – únik moču po domočení, močenie do strán...

 • funkčná sterilita

 • úrazy panvy a kostrče

 • zablokovaná kostrč

 

Svaly panvového dna sú riadené našim kinetickým (pohybovým) podvedomím, podliehajú našim posturálnym zvykom – sú súčasťou každého pohybu a svojou opornou a stabilizačnou funkciou vplývajú na celkové fungovanie hlbokého stabilizačného aparátu. Tým sa podieľajú na postavení pohybového aparátu a na dynamike svalovej rovnováhy. Preto sa v rámci diagnostiky zameriavame na celkové vyšetrenie svalov všetkých kinetických (pohybových) reťazcov. Zameriavame sa na funkciu a súhru svalov panvového dna s brušnými svalmi, so svalmi chrbtice a v neposlednom rade sledujeme aktivitu a funkciu bránice (hlavného dýchacieho svalu). Sledujeme postavenie, štrukturálne, funkčné zmeny pohybového aparátu vo vzťahu ku svalom panvového dna.

 

Komplexná diagnostika (podľa štandardov MZSR) zahŕňa:

 • Anamnézu

 • Inšpekciu kontrakcie svalov panvového dna

 • Externú palpáciu svalov v oblasti panvového dna

 • PERFECT škálu podľa Laycocka a Jerwooda

 • Štandardizované dotazníky: ICIQ – UI SF, Mikčný denník, OAB – Q, Oxfordská stupnica

 • Vyšetrenie diastázy priameho brušného svalu

 • Kineziologický (celkový) rozbor

 • PD perineometer

 • EMG biofeedback

 • Ultrasonografiu

 

Na základe diagnostiky určíme, či sa u pacientky jedná o svaly hypertonické – stav, kedy vo svaloch prevláda zvýšené napätie, stuhnutosť – prejav napr. pri bolestivom pohlavnom styku, pridružená urgentná inkontinencia – naliehavosť na močenie, časté močenie, nemožnosť úplného vyprázdnenia, anorgazmia, funkčná sterilita, pretrénovanie, alebo svaly hypotonické – v oblasti vyšetrovaných svalov nachádzame nižšie napätie od normotonusu, najčastejšie sú to stavy po pôrodoch, pacientky s nadváhou, seniorky, pacientky so stresovou inkontinenciou.

Podľa aktuálneho zistenia funkčného stavu u pacientky aplikujeme zvolenú fyzioterapeutickú metódu na posilnenie, uvoľnenie svalov, na zlepšenie vytrvalostných, silových parametrov svalovej kontrakcie, v terapii zaraďujeme metódy na zlepšenie funkcie hlbokého stabilizačného aparátu a úpravu pohybových stereotypov a iné.

Comments