FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Bonusový systém

Súčasťou filozofie FYZIO KLINIK je sprístupnenie terapií čo najširšiemu okruhu ľudí a preto sa snažíme, aby financie neboli prekážkou na ceste za zdravím našich klientov. Zaviedli sme preto Bonusový systém FYZIO KLINIK, ktorým sprístupňujeme naše terapie a zároveň Vám poskytujeme množstvo hodnotných výhod. Systém pozostáva z výhodného balíku terapií a z dvoch typov klientských účtov.

 

Výhody bonusového systému zistíte tu

 

Na zjednodušenie platieb a zrýchlenie vybavovania klientov po absolvovaní ich terapií sme zaviedli kreditný spôsob platenia za poskytnuté služby. Klient si na svoje meno môže kedykoľvek dobiť ľubovoľnú sumu podľa svojej potreby alebo odporúčania členov tímu FYZIO KLINIK, pričom 1 kredit = 1 €. Následne sa mu budú absolvované terapie a vyšetrenia odpočítavať z dobitého kreditu. V prípade nižšieho množstva kreditov je možné doplatiť zvyšok štandardným spôsobom (kartou alebo v hotovosti).

Platnosť kreditov je neobmedzená a dobité kredity sú pre klienta plne dostupné, až kým ich nevyužije. Vrátenie kreditov v peňažnej forme nie je možné. Zmena cien vyhradená.Prosíme našich klientov, aby sa snažili prísť na dohodnutý termín, nakoľko má veľa ľudí záujem o skoršie termíny. Z dôvodu flexibilnejšieho výberu termínov k našim fyzioterapeutom, účtujeme za zrušený termín plnú sumu zrušeného výkonu. Termín je možné zrušiť bez poplatku najneskôr 8 hodín pred začiatkom terapie.

Ďakujeme za pochopenie.

Váš tím FYZIO KLINIK