FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Spinálne centrum

Spinálne centrum je centrum pre konzervatívnu liečbu chrbtice.

Na základe vyšetrenia dôkladne zistíme čo klientovi chýba, či je problém vo fasciách, slabých svaloch, v enormnom stuhnutí svalov, vo vysunutej platničke alebo vo vyžarovaní.

 

Podľa toho robíme špecifickú terapiu. Terapia zahŕňa cvičenie na strojoch, trakcie, manuálnu terapiu, manipulácie, mobilizácie a fyzikálnu terapiu.

 

Spinálne centrum je prvé centrum, ktoré poskytuje všetky najmodernejšie dostupné prostriedky pre konzervatívnu liečbu chrbtice na Slovensku.

V prípade operačnej liečby vieme taktiež pomôcť minimálne pri výbere operatéra alebo typu zákroku. 

 

ČO VÁS ČAKÁ?

 

Pred samotným cvičením v Spinálnom centre je potrebné absolvovať podrobné vyšetrenie, aby sa výsledky dostavili čím skôr.

 

VSTUPNÉ VYŠETRENIE

 

Ak ide o nového klienta FYZIO KLINIK, ako prvé je potrebné absolvovať vstupné vyšetrenie u vyšetrujúceho terapeuta. 

Ten sa sústredí na rôzne okolnosti súvisiace so zdravotným stavom klienta, prekonané zranenia a operácie, prípadne nejaké vážnejšie ochorenia a diagnózy, či ochorenia rodinných príslušníkov. Tak isto sú dôležité aj bežné denné aktivity, typ zamestnania, poprípade záľuby, športy, či už voľnočasové alebo profesionálnejšieho zamerania. Terapeut potrebuje dokonale vedieť všetky súvislosti s daným stavom klienta, aby vedel presne a jasne určiť, či klient môže ísť rovno cvičiť do Spinálneho centra alebo predtým musí absolvovať ešte iný druh terapie. Rozhovor je veľmi dôležitý a preto je vhodné, aby klient nezamlčal žiadne informácie. 

 

VYSVETLENIE A NASTAVENIE STROJOV NA MIERU KLIENTA

 

Klient prechádza s fyzioterapeutom do Spinálneho centra, kde podľa jeho individuálnych potrieb nastaví klientovi posed v stroji. Následne zistí klientov maximálny možný rozsah v stroji a maximálnu silu, akou vie klient vykonať daný pohyb. Výsledky testov sa súčasne konzultujú s klientom. Práve tak môže vidieť rozdiely v rámci celkovej sily akú vedel vyvinúť on, v porovnaní s priemernou silou populácie. Taktiež sa presne  porovnajú disbalancie medzi ľavou a pravou stranou. Podľa toho sa nastaví presný program na cvičenie pre klienta. Údaje sa nahrajú na čipovú kartu klienta, ktorá zaznamenáva každé jedno cvičenie, jeho prevedenie a štatisticky vyhodnotí všetky cvičenia.

 

CVIČENIE

 

Klient cvičí pod dohľadom terapeuta, ktorý ho koriguje a vysvetľuje jednotlivé pohyby a ich význam pri riešení jeho problému. Pri zlepšení výkonu, terapeut preprogramuje a zvýši záťaž alebo rozsah pohybov klienta. Odporúčame v Spinálnom centre cvičiť maximálne 3x týždenne, ideálne 2x týždenne. Prvé výsledky sa pri takomto cvičení dostavia po 2 týždňoch.

 

KOĽKO CVIČENIE V SPINÁLNOM CENTRE STOJÍ?

 

Vstupné vyšetrenie v spinálnom centre - 60€

50 minútové cvičenie v spinálnom centre - 40-60€

 

Všetky informácie o Spinálnom centre nájdete tu: https://fyzioklinik.sk/clanok/novinka-spinalne-centrum-vo-fyzio-klinik