FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii - Starostlivosť o panvové dno

Moderný životný štýl prináša zmeny a najmä nové možnosti aj v intímnej oblasti u žien. S radosťou zdieľame, že aj na Slovensku sa podarili presadiť na ministerstve zdravotníctva štandardy fyzioterapeutickej starostlivosti o svaly panvového dna u žien. To v praxi znamená, že v súčasnosti už môžete nájsť relevantných, kvalifikovaných odborníkov v danej oblasti (menný zoznam je dostupný na stránke www.Inkoforum.sk) a nie len sa spoliehať na samozvaných ,,odborných“ nadšencov alebo rôznych absolventov ,,rýchlokurzov“.

 

Panvové dno a jeho svaly disponujú životne dôležitými funkciami. Sú oporou pre vnútorne orgány, majú stabilizačnú, sfinkterovú, pôrodnú, dilatačnú a v neposlednom rade sexuálnu funkciu. Žena sa počas svojho života stretáva s rôznymi situáciami v jej intímnej oblasti. Svaly panvového dna pracujú počas celého dňa – zúčastňujú sa na aktívnej dynamike tela v pohybe, ich funkcia sa vzťahuje na postavenie a prácu jednotlivých segmentov tela v lokálnych a globálnych pohybových vzoroch a obzvlášť je poznačená ich aktivita počas ,,záťažových“ situácií, ako je menštruácia, pôrod, menopauza, inkontinencia, zvýšená záťaž v športe a iné. Svaly sa všeobecne počas dňa a rôznych situácií dostávajú do hypotonusu alebo hypertonusu. To znamená, že podľa prežitých okolností svaly reagujú zmenou napätia, elasticity, plasticity... Samozrejme dlhodobá záťaž vo svalovej nerovnováhe – vo zvýšenom alebo podprahovom napätí môže spôsobiť patologický stav, kedy dochádza ku vzniku nepríjemných sprievodných javov, ako je inkontinencia, bolestivý pohlavný styk, anorgazmia, pokles vnútorných orgánov, neplodnosť... Vo všeobecnosti chceme odbornou fyzioterapiou docieliť stav svalov panvového dna, kedy sa dokážu voľne a reflexne aktivovať – sťahovať a relaxovať – uvoľňovať.

 

Žena je vo svojej podstate vnímavou, jemnou, nežnou. Je stvorená na materstvo a odovzdávanie lásky v mnohých podobách. Je dokázané, že emócie ktoré ženy prežívajú sú previazané s riadiacimi systémami v tele, tzn., že pri zažívaní smútku, radosti, hnevu, strachu či ľútosti, panvové dno spracováva a reaguje svojou funkciou na vonkajšie a vnútorné podnety. Vraví sa, že panvové dno je hlasom duše. Takisto to platí aj opačne, pri fyzickom či mechanickom probléme v zmysle jazvy, prolapsu – (poklese orgánov panvy), potratu, telesnej hanblivosti, neschopnosti otehotnieť,... sa môže žena dostať do prežívania pocitov menejcennosti, pocitov hlbokého emocionálneho poranenia, ktoré môžu vyústiť až do apatie, hnevu, depresie.

 

Pozitívom je, že dnešná žena má možnosti slobodne sa rozhodnúť, aký bude mať vzťah voči sebe, svojej plodnosti či sexualite, má možnosti praktizovať emocionálnu hygienu v zmysle sústredenia pozornosti na rozvíjanie vlastnej vnímavosti, či praktizovaní telesných cvičení na získanie sily a harmónie, viery v seba a rozvíjanie vlastného Ja.

 

Voľba správnej intímnej starostlivosti sa odvíja najmä od veku, zdravotného stavu a etapy života ženy.

Komentáre