FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii - Popôrodná fyzioterapia

Popôrodná fyzioterapia

- starostlivosť o poranenia panvového dna – napr. jazva (po nástrihu, natrhnutí)

- starostlivosť o jazvu po cisárskom reze

- eliminovanie bolestí v oblasti panvového kruhu (pelvic gridle pain)

- eliminovanie bolestí v oblasti pohybového aparátu

- vyšetrenie a terapia diastázy (rozostupu) priameho brušného svalu a hernie (brušnej prietrže)

- vyšetrenie a terapia inkontinencie

- vyšetrenie a terapia bolestivej kostrče

- vyšetrenie a terapia prolapsu (poklesu) orgánov panvového dna

- nácvik aktivácie a relaxácie svalov panvového dna

- manuálne ošetrenie

- cviky zamerané na obnovu funkcie hlbokého stabilizačného systému a prinavrátenie energie organizmu

- edukácia pacientky na domácu starostlivosť o problematickú časť

- úprava postúry (častý pokles nožnej klenby)

- otázka sexuality po pôrode

Komentáre