FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii - Panvové dno u športovkýň

Panvové dno u športovkýň

- svalová dysbalancia svalov panvového dna

- poruchy kinetických (pohybových) reťazcov (podľa daného športu) vo vzťahu ku svalom panvového dna

- nácvik správneho stereotypu dýchania v súlade so svalmi panvového dna

- nácvik aktivácie strednej a hlbokej vrstvy svalov panvového dna v súhre s hlbokým stabilizačným systémom

- relaxačný tréning, excentrické kontrakcie, izolované kontrakcie, diskriminačný tréning svalov panvového dna

- nácvik práce trupového valca v rôznych športových situáciách

- manuálna terapia, terapia zameraná na uvoľnenie myofasciálnych triggerpointov, postizometrická relaxácia svalov panvového dna

- špecifiká fyzioterapie pri inkontinencii športovkyne

- špecifiká fyzioterapie pri bolestivej menštruácii športovkyne

- špecifiká fyzioterapie pri funkčnej sterilite športovkyne

- špecifiká fyzioterapie v tehotenstve športovkyne

- fyzioterapia pri diastáze u športovkyne

- príprava športovkyne na pôrod a špecifiká fyzioterapie po pôrode

- emócie a stres v športe vo vzťahu ku svalom panvového dna a hlbokého stabilizačného aparátu u športovkýň


 

Komentáre