FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii - Panvové dno u senioriek

Panvové dno u senioriek

- hypotonické svaly panvového dna (znížené napätie svalov)

- inkontinencia

- stavy po gynekologických, urogynekologických, urologických operáciách

- nácvik aktivácie a relaxácie svalov panvového dna

- využitie elektrostimulácie pri oslabených svaloch panvového dna

- preventívne cvičenie pre zdravé svaly panvového dna

- edukácia o správnom aktivovaní svalov pri bežných denných činnostiach

Komentáre