FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii - Inkontinencia

Stresová inkontinencia

- oslabené svaly panvového dna

- nedobrovoľný únik moču – pri kýchaní, námahe

- pri zvýšení vnútrobrušného tlaku – zvýšenie tlaku v močovom mechúre
 

Urgentná inkontinencia

- močenie častejšie ako každé dve hodiny počas dňa, v noci viac ako 2x

- urgencia – častá potreba močenia

 

Zmiešaná inkontinencia

- súčasný výskyt stresovej a urgentnej inkontinencie, kedy často jeden typ prevláda nad druhým

 

Neurogénna inkontinencia

- výskyt u neurologických ochorení – Skleróza multiplex, Parkinsonova choroba

- traumatologické poranenia miechy a chrbtice

- fyzioterapia je zvolená podľa daného typu inkontinencie

- nácvik aktivácie, relaxácie svalov panvového dna

- nácvik vytrvalostných a silových zložiek kontrakcie svalov panvového dna

- využívanie elektrostimulácie a pomôcok ku aktivácii oslabených svalov panvového dna

- celková diagnostika a terapia postúry vo vzťahu ku inkontinencii

- edukácia pacientky na domáce cvičenie s pomôckou alebo bez

- úprava pitného a denného režimu pacientky

Komentáre