FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii - Fyzioterapia počas tehotenstva

Fyzioterapia počas tehotenstva

- eliminovanie tehotenských bolestí

1. v oblasti panvového kruhu (gridle pelvic pain)

2. oblasť SI kĺbov, chrbtice a pohybového aparátu (pokles nožnej klenby, obmedzenie kĺbnej pohyblivosti,...)

3. tvrdnutie bruška

- nácvik dýchania, dýchanie do panvy, kontaktné dýchanie

- manuálna terapia, mobilizácia mäkkých častí, automobilizácie

- polohovanie a hľadanie úľavových polôh

- relaxačné cvičenia

- cvičenia na fitlopte

- starostlivosť o diastázu

- edukácia používania Aniball

- odľahčenie tehotenského bruška pomocou ,,šatkovania“

- palpačné vyšetrenie od 36 tt. gravidity

- príprava ženy na pôrod – nácvik masáže hrádze, edukácia partnera

- materská anorexia
 

Niektoré štúdie potvrdzujú, že je možné trénovať brušnú stenu v tehotenstve, nie je ale známe, či majú pozitívny vplyv na liečbu diastázy. Nie sú prospektívne štúdie ktoré by sa venovali prevencii diastázy. (Sperstad, 2016).

Komentáre