FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii - Diastáza

Diastáza

- diastáza nevzniká v dôsledku oslabenia svalov ale v dôsledku nesprávnych pohybových vzorov (Hodges a Richardson 1996, Lee 2008)

- v tehotenstve vznik u žien okolo 21 tt. (33,1%)

- po pôrode 6 tt. (60%), 6 mesiacov (45,4%), 12 mesiacov (32,6%) (Goncalves Fernandes da mota et al.)

- ženy s vysokým obsahom vnútrobrušného tuku

- športovkyne

- vplyv na svaly panvového dna, často je prítomná stresová inkontinencia (viď viššie)

- komplikácia – hernia (vonkajšie, vnútorné vyklenutie pobrušnice)

- fyzioterapia zameraná na zaistenie lumbopelvikálnej stability

- nácvik správneho stereotypu dýchania v súhre s nácvikom ,,šitia“ diastázy

- edukácia pacientky o samovyšetrenie a nácvik kontroly diastázy pri cvičení

- stimulácia svalov brucha

- manuálna terapia

- dostupné štúdie ukázali, že vhodnou prácou s telom v tehotenstve sa dá jej výskyt znížiť až o 35%

Komentáre