FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia v gynekológii

Starostlivosťou o panvové dno by mali prejsť hlavne ženy, ktorým sa otehotnieť dlhšiu dobu nedarí.

 

Vo všeobecnosti je známe, že ak žena nevie otehotnieť, navštívi centrum pre liečbu neplodnosti. Z našich skúseností ale vyplýva, že nie vždy túto pomoc hneď potrebuje.

Vo veľkej miere je neplodnosť zapríčinená oslabením svalov panvového dna alebo funkčnými zmenami v malej panve, ktoré sa dajú ľahko napraviť.

 

Ak ste preto po opakovaných neúspešných pokusoch alebo sa len dlhšie nedarí, príďte na vyšetrenie k nám.  

Súvisiace články