FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Fyzioterapia a rehabilitácia - Pre dospelých

 

Fyzioterapia je z nášho pohľadu komplexná a cielená liečba problému zo všetkých možných hľadísk. Nevieme vyliečiť problém bolesti krížov bez toho, aby sme skorigovali všetky denné činnosti, ktoré môžu tieto bolesti ovplyvňovať. A nie len činnosti, ale aj na vnútorné nastavenie, vnútorné prostredie organizmu, rôzne neurologické, imunologické či interné problémy.

 

Chronická bolesť vzniká dlho pred jej vypuknutím a preto sa musíme pozrieť spätne a vyriešiť najprv príčiny. Väčšinou už potom nie je dôvod riešiť samotnú bolesť veľmi dlho, tá sa vyrieši sama. Práca fyzioterapeuta u nás je najmä v hľadaní súvislostí a nadobúdaní poznatkov zo všetkých medicínskych odborov.

 

Fyzioterapeut je častokrát odborník v rôznych oblastiach a potreba neustáleho vzdelávania je u nás priam nevyhnutná. 

 

Galéria